cs fr
Plastická chirurgie

Operace ruky

Diagnóza:

  • Nejčastěji následkem úrazu, ale i při různých jiných onemocněních může dojít k poškození kloubu ruky nebo drobné kosti ruky. Některá z těchto postižení lze chirurgicky odstranit nebo alespoň zmírnit. Jedná se o širokou škálu operací ruky. Věnujeme se chirurgii ruky, do které patří nejrůznější potíže ruky např. zlomenina, fraktura, kontraktura, ztuhlý kloub, křivý prst, úraz, osteotomie, i vrozené poškození ruky.

Indikace operace nebo procedury:

  • Každé poškození kosti nebo kloubu ruky by mělo být vyšetřeno a případně i rekonstruováno pokud je naděje na zlepšení funkčního stavu. Plastický chirurg je schopen po konzultaci rozhodnout, zda je možno právě Vaše potíže řešit operací. Rekonstrukce kloubu může zahrnovat uvolnění ztuhlého kloubu, rekonstrukci kloubních vazů, odstranění kloubu s vytvořením kostního spojení, odstranění částí kloubu a jejich náhradu nebo náhradu kloubu silikonovou endoprotézou nebo jiný rekonstrukční výkon. Rekonstrukce kosti může zahrnovat odstranění kostního nárůstku, úpravu nezhojených nebo nedostatečně zhojených zlomenin, úpravu zlomenin zhojených ve špatném postavení, rekonstrukce defektu kosti štěpem nebo jiný rekonstrukční výkon.

Forma zákroku:

  • Některé výkony lze provést ambulantně, většinou je však vyžadována krátkodobá hospitalizace.
  • Lékař, který Vás objednává k operaci rozhodne, zda bude Vaše operace provedena v místním umrtvení, nebo v celkové anestézii.

Způsob a průběh operace či zákroku:

  • Tvar a umístění řezů na ruce určuje operatér s přihlédnutím k typu prováděného zákroku. Pokud je nutno použít šlachového nebo kostního štěpu tak počítejte ještě s operačním výkonem a následnou jizvou v odběrovém místě. Při rekonstrukčním výkonu na kosti je nutno kost fixovat dráty, dlahami nebo šrouby. Ty je někdy nutno v průběhu rekonvalescence nebo po zhojení odstranit. Po dokončení vlastní rekonstrukce je provedeno sešití ran a většinou i přiložení dlahy.

Pooperační průběh a doporučení:

  • Následná rehabilitace po rekonstrukci je specifická a je dána povahou rekonstrukčního výkonu. Může vyžadovat i několikatýdenní nošení dlahy spojené s nemožností operovanou ruku používat. Doba pracovní neschopnosti je určena typem prováděného výkonu a může dosahovat i několika měsíců. S ohledem na charakter operace nemusí být tento operační zákrok zákrokem posledním a nelze vyloučit nutnost další operace v budoucnu. Vše vám vysvětlí váš ošetřující lékař.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.