cs fr
Estetická chirurgie

Operace očních víček 

Pro koho je operace očních víček vhodná:

 • Operace je schopna odstranit nebo výrazně zmenšit známky stárnutí očních víček.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Odstranění nadbytku kůže očních víček a tukových polštářků uložených kolem oka.
 • Výsledkem operace očních víček je „omlazení“ vzhledu očního okolí, která je z estetického hlediska velmi důležitou oblastí.

Forma zákroku:

 • Blefaroplastika trvá asi 60–90 minut.
 • Nejčastěji je prováděna ambulantně a v místním znecitlivění.
 • U operace dolních víček se někdy doporučuje krátkodobá hospitalizace.

Způsob a průběh operace očních víček:

 • Dle dohody s pacientem a stavu tkání, je možno provést operaci samostatně na horních či dolních víčkách, nebo zákrok kombinovat.
 • Vzhledem k typu znecitlivění a rozsahu operačního výkonu nebývá požadováno zvláštní předoperační vyšetření.
 • Po zakreslení linií řezu aplikuje lékař místní anestetikum a následně odstraňuje nadbytky kůže a koriguje tukové polštářky. Po sešití kůže je přiloženo sterilní krytí.

Pooperační průběh a doporučení:

 • Je vhodné si zajistit doprovod na cestu domů, protože zorné pole je po operaci značně omezeno a prostorové vidění je zkresleno.
 • Doma je vhodné zaujmout polohu v polosedě a operované plochy přes obvaz ledovat podle pokynů lékaře.
 • 5. až 7. pooperační den se odstraňují stehy.
 • V pooperačním období se objevují krevní podlitiny a otoky. Jejich vymizení je velmi individuální a může trvat 2–6 týdnů. Po tuto dobu je vhodné nosit brýle s tmavými skly.
 • Po zhojení ran je třeba pečovat o jizvy, které je nutno minimálně 3 měsíce chránit před slunečním zářením (detaily proberete s Vaším lékařem).
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 7–10 dnů.
 • Užívání kosmetiky v operovaných oblastech doporučujeme až po 2 týdnech.

Kalkulace ceny:

 • Plastika očních víček není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za místní anestezii a případně i ceny za hospitalizaci dle její délky .
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu