cs fr
Estetická chirurgie

Operace nosu neboli rhinoplastika 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Pro ty, kteří si přejí vytvarovat nos tak, aby více odpovídal jejich ideálu krásy
 • Estetická, ale i funkční plastika nosu bývá vhodná nejen při vrozených nerovnostech, ale i po úrazu nosu.
 • Cílem operace nosu bývá zmenšení nebo zvětšení nosu případně vyrovnání jeho vrozených nebo poúrazových nerovností, dále pak snesení hrbolu, úprava špičky, zlepšení průchodnosti apod.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Výsledný vzhled nosu je dán souhrou mnoha faktorů. Nejen vlastním tvarem nosu, určeným velikostí a tvarem kostí, chrupavek, nosní přepážky a kvalitou kůže, ale i souladem s proporcemi ostatních částí obličeje, hlavně brady a čela.
 • Požadavky na úpravu nosu je pak potřeba posuzovat s ohledem na vzhled celého obličeje. Co je „velké“ pro jednoho může být „malé“ pro druhého.
 • Operace také může řešit poruchy funkční průchodnosti nosu (např. po úrazech či při vrozené deformaci).

Forma zákroku:

 • Rhinoplastika je prováděna v celkové, výjimečně v místní anestézii.
 • Doba hospitalizace se pohybuje kolem 2–3 dnů.
 • Plastika nosu trvá obvykle asi 1–3 hodiny.

Způsob a průběh operace:

 • Plastika nosu se provádí buď z řezů uložených jen uvnitř nosu, nebo se přidává kožní řez na nosní přepážce.
 • Různými způsoby se upravuje, posouvá, odstraňuje nebo modeluje kost či chrupavka nosu.
 • Na závěr operace je ve většině případů přiložena na nos sádrová dlaha a do nozder zavedeny ucpávky – nosní tamponáda
 • Pooperační průběh a doporučení:
 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána analgetika.
 • Doporučuje se poloha vleže se zvýšenou horní polovinou těla.
 • Důležité je ledování obličeje.
 • Nosní dírky jsou ucpány tamponádou, která se většinou odstraňuje poslední den hospitalizace.
 • Po dobu ponechání tamponády může proto pacient dýchat pouze ústy.
 • Sádrová dlaha se ponechává po dobu jednoho až dvou týdnů.
 • Stehy jsou odstraňovány přibližně 7.-14. pooperační den.
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 4–8 týdnů, po tuto dobu se nedoporučuje sportovat.
 • Pooperační období je provázeno otoky a krevními výrony (modřinami) v okolí nosu a očí. Doba jejich vstřebávání je individuální. K výraznému ústupu dochází ve většině případů během 2 až 4 týdnů, mírný otok nosu může trvat až půl roku.

Kalkulace ceny:

 • Operace z estetických důvodů není hrazena ze zdravotního pojištění
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za celkovou/místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky
 • Výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u poúrazových stavů a operace musí být doporučen ORL lékařem
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu