cs fr
Plastická chirurgie

 Operace kýly břišní

Diagnóza

  • Břišní kýla je onemocnění, při kterém se skrze zeslabené místo břišní stěny protlačuje kýlní vak, tvořený nitrobřišními strukturami, nejčastěji střevní kličkou nebo nitrobřišním tukem. Podle místa výskytu rozlišujeme pak kýlu tříselnou, stehenní, pupeční, ventrální, v jizvě po předchozí operaci nebo tzv. diastázu (rozestup) přímých břišních svalů. Kýla často způsobuje obtíže – bolesti při zátěži, poruchu činnosti střev, vyklenutí kýlního vaku. Operace uzavírá toto defektní místo ve stěně břišní.

Indikace operace

  • Téměř každá břišní kýla je indikována k operaci. Výjimkou je pupeční kýla u malých dětí (ta se může někdy spontánně uzavřít sama), drobná pupeční kýla u dospělých (pokud se nezvětšuje a nepůsobí obtíže) a naopak velká břišní kýla u velmi starých nebo vážně nemocných lidí (riziko operace může být příliš velké).

Forma zákroku

  • Operace se provádí v celkové anestézii a vyžaduje několik dnů až týden hospitalizace.

Způsob a průběh operace

  • Při vlastní operaci se obnaží kýlní vak až ke krčku kýly a kýlní brance. Vak kýly se odstraní, obsah kýly se vrátí zpět do dutiny břišní a kýlní branka se v několika vrstvách sešije. Při operaci je někdy nutné použít syntetický materiál (síťku), aby bylo uzavření defektu v břišní stěně dostatečně pevné.

Pooperační průběh a doporučení

  • Po operaci počítejte s mírnou až střední bolestí. Stehy se odstraňují za 2 týdny po operaci a doba pracovní neschopnosti je 4–10 týdnů dle rozsahu zákroku. Je nutné fyzické šetření obvykle po dobu tří měsíců.

Způsob úhrady

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.