cs fr
Estetická chirurgie

Operace čela a zvednutí obočí 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Zákrok upravuje pokleslé obočí a vrásky čela.
 • Pokles obočí je relativně častý, ale málokdy si toho na první pohled všimnete. Stárnutím se tvoří nejen vrásky čela, ale dochází k celkovému poklesu obličeje, tváří, ke zvětšování kožního nadbytku na očních víčkách i obočí, obličej, který působí zamračeně, je často vhodný pro forehead lift.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Upravuje pokleslé obočí vysunutím na požadovanou úroveň.
 • Odstraňuje vrásky na čele uvolněním a vypnutím kůže za současného ošetření mimických svalů.

Forma zákroku:

 • Browlift se provádí za hospitalizace.
 • Doba hospitalizace se pohybuje kolem 2–3 dnů.
 • Operace je prováděna v celkové anestézii.
 • Celkem trvá operace asi 60–90 minut.

Způsob a průběh operace:

 • Výkon se v našem zařízení provádí endoskopicky z krátkých řezů umístěných ve vlasaté části hlavy těsně za vlasovou hranicí.
 • Chirurgickými nástroji zavedenými těmito řezy se pod zrakovou kontrolou pomocí kamery odděluje kůže čela od čelní kosti až po oblast obočí.
 • V případě korekce vrásek se z těchto přístupů ošetří i mimické svaly, jejichž aktivitou jsou vrásky tvořeny. Uvolněná kůže je pak napjata a v požadované poloze fixována stehy či svorkami k páru ocelových šroubů upevněných do lebeční kosti.

Pooperační průběh a doporučení:

 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána analgetika.
 • Po operaci se doporučuje poloha vleže se zvýšenou horní polovinou těla.
 • Vhodné přikládat na čelo studené obklady.
 • Stehy či svorky se spolu se šrouby odstraňují ambulantně do dvou týdnů po výkonu, kdy je již napjatá kůže čela dostatečně přihojena ke spodině.
 • Omývat si vlasy je možné po dvou až třech dnech.
 • Pooperačně vzniklé otoky a krevní výrony ve většině případů ustupují do dvou týdnů.
 • Po zhojení ran je třeba pečovat o jizvy, které je nutno minimálně 3 měsíce chránit před slunečním zářením (detaily proberete s vaším lékařem).
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 3 týdny
 • S posunem obočí vzhůru dochází i k mírnému posunu vlasové hranice vzad.

Kalkulace ceny:

 • Operace čela a obočí není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za celkovou anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.
 • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu