cs fr

Onemocnění myomy

Děložní myomy jsou nezhoubné nádory vyrůstající z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou různé velikosti od několika milimetrů až po několik centimetrů. Myomy se objevují i vícečetné a postihují přibližně 40 procent žen v produktivním věku. Asi u jedné třetiny žen postačí pouze sledování nálezu, bohužel v ostatních případech vyžadují řešení.

Velice podstatné je pro léčbu myomů jejich umístění a jeho vztah ke stěně děložní. Pokud jsou myomy umístěné do dutiny děložní (ovlivňující endometrium) chirurgické řešení spočívá v provedení hysteroskopické resekce ložiska. Pokud se jedná o myomy přímo ve stěně či vně dělohy přístup je přes dutinu břišní klasickým či laparoskopickým přístupem. Zvolení tohoto přístupu záleží na velikosti nálezu, věku klientky (zda plánuje těhotenství či ne) i na anatomických poměrech.

Laparoskopická myomektomie

Je vhodná pro myomy umístěné při zevním povrchu dělohy, stopkaté a pro část myomů uložených v děložní stěně. Limitujícími faktory bývá velikost, počet  a lokalizace. Malými řezy v břišní stěně je zavedeno speciální instrumentarium a optika a za kontroly zraku jsou myomy z dělohy vyjmuty (enukleovány) a odstraněny z dutiny břišní. Důležitým bodem operace je endoskopická sutura (sešití) dělohy v místě odstraněného myomu, na které závisí zastavení krvácení a pevnost děložní stěny při případném těhotenství. Výkon se provádí v celkové narkóze, jeho délka je cca 1-2 hodiny a vyžaduje 3-4 denní hospitalizaci a asi 2-4 týdenní rekonvalescenci.

Otevřená (laparotomická) myomektomie 

Je klasickým chirurgickým výkonem, kterým se odstraňuje myomu z břišního řezu. Je určena zejména pro velké myomy intramurální, zvláště jsou-li mnohočetné nebo špatně přístupné. Cca 60-90 minutová operace se provádí v celkové narkóze, za přibližně týdenní
hospitalizace a vyžaduje asi 4 - 6týdenní rekonvalescenci.

Hysteroskopická myomektomie

Výkon prováděný kanálem hrdla děložního je možný pouze u myomů submukózních, tj. hledících do dutiny děložní.  U myomů, umístěných částečně ve stěně děložní, je často nezbytné operovat ve dvou sezeních v cca 2-3měsíčním odstupu. Výkon je však velmi šetrný a elegantní, není nutný chirurgický řez a někdy ani celková anestézie a trvá 15-30 minut. Hospitalizace i pracovní neschopnost bývají velmi krátké.