cs fr
Plastická chirurgie

Odstranění zhoubného melanomu

Diagnóza:

  • Melanom je zhoubný kožní nádor vycházející z pigmentových buněk kůže, tzv. melanocytů. Každá pigmentová skvrna, která projevuje určité atypické znaky, by měla být vyšetřena kožním lékařem a event. odstraněna. Zvláště pokud se původně klidná piha náhle zvětšuje, mění svoji barvu, je hodně tmavá, má neostré okraje, krvácí, je asymetrická nebo se jinak v posledním půl roku mění.

Indikace operace nebo procedury:

  • V případě podezření na melanom je nutno se nechat vyšetřit kožním lékařem a ten posoudí, zda je operace nutná.

Forma zákroku:

  • Výkon lze provést s ohledem na jeho rozsah ambulantně nebo za hospitalizace.

Způsob a průběh operace či zákroku:

  • Vyříznutí se provádí v místní nebo celkové anestezii. Kožní ložisko je odstraněno s lemem pohledově zdravé tkáně. Součástí operace může být i odstranění tzv. strážní (sentinelové) uzliny. Účelem výkonu je šetrnějším způsobem zjistit nebo vyloučit výskyt případných metastáz nádoru v mízních uzlinách a tím zmenšit zbytečně velký rozsah chirurgického zákroku a umožnit přesné nastavení následné onkologické léčby. Pokud je totiž tato uzlina nepostižena, tak většinou není nutno provádět odstranění ostatních uzlin z třísla nebo podpaží. Výsledek mikroskopického vyšetření této uzliny je však znám až po několik dnech. Je tedy možné, že bude nutno, v případě pozitivního nálezu, dodatečně provést odstranění spádových uzlin. Při odstranění spádových lymfatických uzlin se odstraní tuková tkáň s lymfatickými uzlinami a lymfatickými cévami.

Pooperační průběh a doporučení:

  • Stehy se po operaci odstraňují po dvou týdnech, doba rekonvalescence je cca 4–8 týdnů dle rozsahu operace.

Forma úhrady:

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.