cs fr
Plastická chirurgie

Odstranění zhoubného kožního nádoru

Diagnóza

  • Zhoubné kožní nádory nemelanomového typu se většinou projevují jako nehojící se ložiska na kůži, která při dotyku krvácejí, jsou kryty stroupky nebo mají tvar vředu s navalitými okraji. Rostou velmi pomalu jen výjimečně se šíří do jiných míst na těle.

Indikace operace nebo procedury

  • Každé několik měsíců se nehojící ložisko by mělo být vyšetřeno kožním lékařem a případně odstraněno. Malé ložisko je možno odstranit jednoduše, zatímco u velkých nebo nevhodně uložených ložisek je nutno provádět velké tkáňové přesuny.

Forma zákroku

  • Menší výkony lze provést ambulantně. Výkon se provádí v místní nebo celkové anestezii podle rozsahu a uložení ložiska.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Kožní ložisko je odstraněno s lemem pohledově zdravé tkáně. Vzniklý defekt je pak dál uzavřen způsobem závislým na jeho velikosti a lokalitě . Menší defekt lze jednoduše sešít. Větší defekt je nutno krýt buď kožním transplantátem a nebo uzavřít lalokem. Někdy je nutno použít lalok ve dvou dobách (čelní lalok, cross-finger lalok). V první době se přesune lalok do místa defektu, kam se nechá přihojit. Po několika týdnech je nepoužitý zbytek laloku a jeho stopky odříznut a vrácen zpět do dárcovského místa. Klientovi vždy vysvětlíme aktuální stav a seznámíme ho s vhodným dalším postupem léčby.

Pooperační průběh a doporučení

  • V pooperačním období jsou nutné převazy a doporučuje se klidový režim, stehy se odstraňují za 7–14 dnů. Další postup je dán výsledkem mikroskopického vyšetření podezřelého ložiska. Většinou je nutno pouze pooperační sledování bez další léčby.
  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.
  • Informovaný souhlas kontrolovaná biopsie 

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.