cs fr
Plastická chirurgie

Nervy ruky - uvolnění

Diagnóza

  • Nervy horních končetin mohou být na několika místech utištěny, nejčastěji v oblasti lokte nebo zápěstí. Následkem jsou obtíže spojené s necitlivostí prstů nebo celé ruky nebo i s omezením hybnosti části nebo celé ruky. V pokročilých stavech je nutno tento útlak uvolnit chirurgicky, kdy se provede obnažení a uvolnění nervu tak, aby došlo k odstranění zevního tlaku nebo zaškrcení operovaného nervu. Pokud máte obtíže, návštěva lékaře by byla vhodná.
  • Diagnóza se stanovuje jednak na základě popisu obtíží a jednak na základě tzv. EMG (elektromyografické vyšetření). Tato vyšetření provádějí specializovaná neurologická pracoviště. Zjišťují hlavně rychlost vedení nervu a zpomalení této rychlosti nad určitou hranici jasně prokazuje stištění nervu. Chirurgická léčba je pak prováděna chirurgem, zabývajícím se chirurgií ruky.

Indikace operace nebo procedury

  • V případě pokročilého nálezu utištění nervů je chirurgická léčba nezbytná.

Forma zákroku

  • Operace se provádí v celkové anestézii nebo v místním umrtvení. Konkrétní způsob znecitlivění určí lékař s ohledem na charakter výkonu. Výkon trvá 30–60 minut.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • V průběhu operace tedy lékař z kožního řezu postupně obnaží nerv a odstraní veškerý tlak okolních struktur. Následně je nerv buď překryt okolními měkkými tkáněmi nebo přesunut na jiné místo, anebo je ponechán volně ve svém lůžku. Někdy je končetina pooperačně znehybněna dlahou.

Pooperační průběh a doporučení

  • V pooperačním období jsou nutné převazy hojící se rány. Stehy jsou odstraňovány cca za 2 týdny po operaci. Definitivní úpravu stavu operovaného nervu lze očekávat cca po 3 měsících, někdy i později. Některé z předoperačních obtíží mohou přetrvávat trvale i po správně provedeném zákroku. Stav je vhodné konzultovat s ošetřující lékařem.

Forma úhrady

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.