cs fr

Neinvazívní prenatální screening

Tato nová, vysoce přesná screeningová metoda záchytu aneuploidií je schopna ​z​achytit 99% plodů s Downovým syndromem.
Dále je tento test schopen zachytit další aneuploidie jako Edwardsův a Pata​uův syndrom, aneuploidie pohlavních chromosomů a určí i pohlaví plodu. Je možno jej provádět již od 10​. týdne gravidity. Tento test je neinvazivní a nepředstavuje pro plod žádné riziko.
Výsledek vyšetření je laboratoří dodán obvykle do týdne po odběru krve. Naše pracovište v současné dob​ě nabízí testy Harmony ( Ariosa  ) a MaterniT21 ( Sequenom).

http://www.fetalmedicine.com/harmony-test
http://www.ariosadx.com/
https://laboratories.sequenom.com/patients/maternit-genome/
https://laboratories.sequenom.com/patients/maternit21-plus/