cs fr
Plastická chirurgie

Nádorové onemocnění prsu - plodnost

Nejprve je stanovena diagnóza pacientky a následné doporučení zkušeného doktora. Pokud je odstraněna část (obvykle jeden kvadrant) prs je poněkud menší, jeho tvar může být pozměněn a zůstává jizva. Vzhledem k tomu, že nádor, karcinom, musí být odstraněn s dostatečným lemem zdravé tkáně v jeho okolí a v některých případech musí být odstraněn celý prs. Rekonstrukci prsu, který byl celý nebo zčásti odstraněn, je možno provést se souhlasem onkologa nejdříve minimálně půl roku po skončení onkologické léčby.

Klinika si je vědoma závažnosti celé situace, a proto je samozřejmostí individuální přístup a profesionální chování našich lékařů. Mimo operace zhoubného nádoru prsu a rekonstrukce prsu po jeho odstranění se klinika Sanus také věnuje mastektomii neboli odstranění prsní žlázy.

V sanatoriu SANUS pomáháme pacientkám o oblasti nádorového onemocnění prsu pomocí operace zhoubného nádoru prsu, rekonstrukce prsu po jeho odstranění, mastektomie neboli odstranění prsní žlázy.