cs fr
Estetická chirurgie

Modelace odstálých ušních boltců neboli otoplastika 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Otoplastiku je možné provést v jakémkoliv věku.
 • Pro děti, které se narodily s výrazně odstálými ušními boltci, doporučujeme, aby plastika uší byla provedena kolem 5–6 roku, aby bylo možné předejít psychologické traumatizaci ze stigmatizace dítěte v dětském kolektivu.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Jedná se o estetickou operaci, při které se upravuje chrupavka ušního boltce tak, aby uši neodstávaly a působily esteticky přijatelně.
 • Tato vrozená vada může být jedno či oboustranná.
 • Modelační operace boltců nevyžaduje, aby bylo cokoliv přidáváno či odebíráno, pouze chirurgicky modeluje tvar chrupavky ušního boltce do esteticky vyhovujícího tvaru.

Forma zákroku:

 • U dětí je výkon prováděn v kombinaci místní a celkové anestézie
 • U dospělých klientů bývá používána anestézie pouze lokální
 • Výkon je ambulantní, protože i při použití kombinované anestézie je možné odejít domů po několika hodinách.

Způsob a průběh operace:

 • Ve většině případů se obnažuje chrupavka boltce ze zadního přístupu řezem za boltcem.
 • Chrupavka se buď frézou nebo skalpelem namodeluje do požadovaného postavení, kde se fixuje několika stehy.
 • Řez za uchem se většinou zašije vstřebatelnými stehy.
 • Na závěr se přes boltec zevně přikládají ještě 2–3 modelační stehy uzlené přes smotek mastné gázy, aby se boltec udržel v požadovaném postavení.
 • Ucho se kryje obvazem.

Pooperační průběh a doporučení:

 • Při bolesti jsou podávány léky proti bolesti (analgetika).
 • V prvních dnech doporučujeme klidový režim, bez fyzické aktivity.
 • Druhý den po operaci je nutno přijít na kontrolu, aby se povolily modelační stehy jako prevence otlaků na boltci, který do druhého dne mírně oteče.
 • Další kontrola je zhruba desátý den po operaci, kdy zevní modelační stehy odstraňujeme.
 • Po celou tuto dobu je nutno nosit na hlavě obvaz a není možno si hlavu umýt.
 • Vstřebatelné stehy za boltcem vypadnou během několika týdnů samy.
 • Asi měsíc je pak vhodné nosit na noc čelenku přes uši, aby při neopatrném pohybu ve spánku nedošlo k poranění modelované chrupavky.

Kalkulace ceny:

 • U dětí do 10 let věku (do ukončeného 9 roku) je operace plně hrazena ze zdravotního pojištění
 • V pozdějším věku operace již není hrazena ze zdravotního pojištění
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon a ceny za celkovou/místní anestezii
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu