cs fr
Estetická chirurgie

Karboxyterapie 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Tato terapie je vhodná pro ovlivnění hojení chronických ran měkkých tkání a urychlení vyzrávání jizev, strií.
 • Principem metody je působení oxidu uhličitého v oblasti podkoží, které vede k lepšímu prokrvení podkoží. Tím se zvýší látková výměna buněk v přilehlé tkáni a zlepší se její regenerační schopnost. Jizva, strie se tak lépe hojí.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Karboxyterapie je metoda bezpečná, netoxická.
 • Jedná se o injekční podkožní aplikaci přesně dávkovaného oxidu uhličitého. Čistotu medicinálního plynu zajišťuje speciální filtr.
 • Plyn je aplikován injekčně do podkoží s pomocí počítačem řízeného přístroje, který přesně určí objem podávaného oxidu.

Forma zákroku:

 • Zákrok je ambulantní, hospitalizace není nutná.
 • Výkon většinou trvá v závislosti na velikosti ošetřované oblasti 15–45 minut.

Způsob a průběh operace:

 • Oxid uhličitý se aplikuje z opakovaných vpichů jemnou injekční jehlou do podkožní tkáně, kde difusně proniká do přilehlých oblastí.
 • Dle rozsahu ošetřované plochy a stupně postižení se vyžaduje minimálně 10 sezení. Jedno sezení trvá 15 – 20 min.
 • Aplikace plynu může být vnímána jako nepříjemná.
 • Pooperační průběh a doporučení:
 • Po výkonu není nutné žádné omezení fyzických aktivit či hygieny.

Kalkulace ceny:

 • Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.