cs fr

Informace pro zájemce

Krok za krokem: konzultace – operace – pooperační péče

Před zákrokem je provedeno základní urologické vyšetření s posouzením možnosti provedení zákroku po medicínsko-chirurgické stránce. Při tomto vyšetření a pohovoru jsou zodpovězeny eventuelní dotazy klienta a probrány i podrobnosti týkající se samotného zákroku, včetně dohody termínu operace. Dle typu výkonu je vydán požadavek na předoperační vyšetření – pouze laboratorní pro výkon v místním umrtvení; vyšetření praktickým lékařem/internistou pro výkon v celkové anestezii. Klient při této návštěvě předá lékaři podepsanou „Žádost o provedení vasektomie“ a obdrží „Informovaný souhlas s výkonem – vasektomie“ (odkazy ke stažení v dolní části stránky), který podepsaný odevzdá až před samotným výkonem. Vstupní vyšetření je možné provést minimálně 14 dnů před zákrokem a je třeba se na ně objednat telefonicky (ambulance – 495 757 118, recepce – 495 757 111)) či osobně na urologické ambulanci SANUS.

Tento výkon není hrazen ze zdravotního pojištění – celková standardní cena za provedení vazektomie činí 11.000 Kč a klient ji uhradí v recepci sanatoria SANUS (hotově nebo kartou) v den zákroku.

V této ceně je zahrnuta:

  • operace včetně místního umrtvení (včetně použitého zdravotního materiálu)
  • pooperační kontrola včetně kontrolního spermiogramu po 3 měsících od zákroku

Samostatná doplňková platba je za (pokud je pro provedení zákroku nezbytné):

Žádost o provedení vazektomie (chybí PDF)

Vazektomie - Informovaný souhlas (chybí PDF)