cs fr
Plastická chirurgie

Ganglion

Diagnóza

  • Ganglion je hmatné zduření na ruce nebo na zápěstí. Obsahuje rosolovitou, čirou tekutinu. Původ ganglií je většinou v okolních šlachách nebo kloubech. Tyto útvary nejsou zhoubné. Není ani známa jejich příčina. Mohou se vyskytovat i na dolních končetinách. Pokud si na zápěstí či na prstech nahmatáte zduření, které je uloženo podkožně, je elastické a lpí ke spodině, jedná se zřejmě o ganglion. Některá ganglia však mohou být velmi tuhá, až imponují dojmem kostního hrbolu. Kůže nad nimi nebývá změněna. Ganglia mohou být bolestivá, hlavně při jejich prvním výskytu, nebo při větší pracovní zátěži. Ganglia často mění svou velikost a tvar, někdy mohou dokonce úplně zmizet. V závislosti na velikosti a umístění mohou omezovat pohyby ruky či prstů.

Indikace

  • Pokud je ganglion bolestivý, omezuje Vaše aktivity, má nežádoucí kosmetický efekt, či je pro Vás jinak nepřijatelný, je možné ho chirurgicky odstranit. Lze se pokusit o prosté odsátí (aspiraci) obsahu ganglia s případnou aplikací protizánětlivého léku (kortikoidu) do jeho dutiny, nebo se celé ganglion chirurgicky vyjme.

Forma zákroku

  • Operace se provádí většinou v místním umrtvení, výjimečně v celkové anestézii. Provádí se nejčastěji ambulantně.

Průběh operace

  • Z kožního řezu se obnaží vlastní obal ganglia až ke krčku, tedy k místu, kde se ganglion připojuje ke kloubu nebo šlachové pochvě. Zde se ganglion oddělí a krček se většinou ponechá volně. Poté se provede sešití operační rány.

Pooperační průběh

  • Lze očekávat větší či menší otok spojený s mírnou až střední bolestí v místě operace, doba rekonvalescence je cca 2–8 týdnů v závislosti na velikosti a uložení ložiska. I po kvalitně a pečlivě provedeném zákroku nelze vyloučit vznik recidivy. Provedený zákrok totiž neřeší příčinu, ale jen následek onemocnění.
  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.