cs fr

## Novinky ##

Máme vítěznou publikaci z oblasti asistované reprodukce za rok 2016

Dlouholetá spolupráce Sanusu Pardubice a Univerzity Pardubice přinesla své ovoce.

Ve dnech 14.-15. listopadu se v brněnském Hotelu International konalo již 27. sympozium Asistované reprodukce a 16. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie.  Této tradiční a významné akce věnované problematice reprodukční medicíny a novinkám v asistované reprodukci se letos účastnilo okolo 300 odborníků z řad embryologů, gynekologů, genetiků, urologů a andrologů, sexuologů, psychologů a dalších odborností.

Součástí bohatého programu bylo jako každý rok vyhlašování nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok uplynulý. Tou nejlepší za rok 2016 byla vědeckou radou vybrána publikace s názvem ,,Amino Acid Metabolism in Human Embryos", která vznikla ve spolupráci Centra asistované reprodukce Sanus Pardubice s Katedrou biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice. 

Z úspěchu, na kterém se za Sanatorium Sanus  podílel především pan doktor Hampl, máme velkou radost, všem autorům publikace moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů a šíření dobrého jména. 

 

 

 


Máme vítěznou publikaci z oblasti asistované reprodukce za rok 2016