cs fr

Diagnostické metody

Hormonální profil 3. den cyklu

Představuje v algoritmu  léčby neplodnosti jedno z nejdůležitějších vyšetření. Hormonální vyšetření hormonů  FSH ( folikulostimulačního hormon) , LH ( luteinisačního hormon) , E2 ( estradiol ) , PRL ( prolaktin )se stanovují 2.­4 den cyklu ( krvácební ) a dle  výšky hormonálních hladin je lékař schopen určit typ možné hormonální  poruchy , která je příčinou poruch ovulace  léčby a stanovit další léčbu.

Vyšetření je hrazeno z prostředků veřejného  zdravotního pojištění.

 

AMH ( antimulleriánský hormon )

Toto relativně nové vyšetření stanovuje hladinu hormonu , který je produktem granulozových buněk  preantrálních foliklů  a je poměrně přesným  odrazem  ovariální rezervy u neplodných žen. U žen s ovariálním selháním je tato hodnota nízká , u žen s polycystickými vaječníky je jeho hodnota vysoká .  

Vyšetření není  hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Ultrazvuková detekce počtu antrálních folikulů ­  Antral follicle count (AFC)

Provádí se 2­3 den. cyklu ultrazvukovou vaginální sondou a jeho cílem je zjistit počet foliklů do 5 mm v obou ovariích . Normální počet těchto foliklů je 8­14 v každém ovariu . Toto vyšetření koreluje s reaktivitou ovarií na stimulaci a počtem získaných oocytů. AFC  není prováděno paušálně pro svoji relativní  klinickou hodnotu.

 

Ultrazvukový monitoring

Provádí se ultrazvukovou vaginální sondou mezi 10.-­14. dnem cyklu v nativních ( nestimulovaných )  cyklech a dle potřeby ve stimulovaných cyklech. Jeho cílem je zjištění předovulačního stavu. V případě potvrzení  předovulačního stavu se následně indukuje ovulace jak před intrauterinní inseminací,  tak před mimotělním oplodněním.

 

Laparoskopie s chromopertubací

(tato metoda je obvykle kombinována s hysteroskopií)

Provádí se v celkovém znecitlivění, do břišní dutiny naplněné CO2 je zavedena optika a tím přímo zobrazena děloha, vaječníky s vejcovody. Při aplikaci kontrastní látky lze zjistit průchodnost vejcovodů. V případě nezvratně poškozeného vejcovodu lze tento v jedné době během téže operace odstranit.

 

Hysterosalpingografie

(tato metoda je obvykle kombinována s laparoskopií a chromopertubací  a  s hysteroskopií)

Provádí se v celkovém znecitlivění, do dutiny děložní je aplikována kontrastní látka. Metoda umožňuje zjistit  vývojovou vadu nebo nepravidelný tvar dutiny děložní  a  některé patologické  stavy vejcovodů.

 

Hysteroskopie

(tato metoda je obvykle kombinována s laparoskopií a chromoperubací a  s hysterosalpingografií)

Provádí se v celkovém znecitlivění, do dutiny děložní je aplikováno medium ( fyz. roztok ) a následně  zavedena optika. Metoda kromě zjištění  vývojové vady  nebo nepravidelného tvaru dutiny děložní  umožňuje diagnostiku i dalších patologických stavů  dutiny  děložní jako jsou endometriální polypy, submukosní myomy, srůsty v dutině děložní ( Ashermanův syndrom ). Umožňuje i v jedné době endometriální polyp, submukosní myom, synechie ( srůsty) či přepážku u vrozených vývojových vad dělohy odstranit.