cs fr
Estetická chirurgie

Dermabraze 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Pro ty, kteří si přejí vyhladit nerovnosti kůže, odstranit jizvy po akné, drobné vrásky, či jiné nežádoucí nerovnosti.
 • Pro ty, kteří si přejí odstranění tetování.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Odstranění horních vrstev kůže frézkou umožní vytvoření nové, jemné kůže.
 • Při větších nerovnostech a hlubší tetování je třeba výkon opakovat, protože při jednorázové hluboké dermabrazi by mohlo dojít ke vzniku nápadných jizev.

Forma zákroku:

 • Většinou jako ambulantní výkon (někdy je nutná krátkodobá hospitalizace).

Způsob a průběh operace:

 • Operace je prováděna v místní anestézii, větší výkony v analgosedaci nebo v celkové anestézii.
 • Celkem trvá operace asi 30–60 minut.
 • Je provedeno odstranění horních vrstev kůže vysokorychlostní frézkou v požadovaném rozsahu a hloubce.
 • Ošetřené místo se pokryje obvazem.

Pooperační průběh a doporučení:

 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána analgetika.
 • Obvaz pevně přilne ke spodině a dochází k mírnému otoku.
 • Po několika dalších dnech až týdnech dojde k postupnému odhojení a obvaz se samovolně oddělí (násilím se nestrhává).
 • Zhojená kůže je růžová a toto zabarvení může přetrvávat ještě dlouhou dobu.
 • Několik týdnů až měsíců je striktně zakázáno vystavovat takto ošetřenou kůži slunečnímu záření.
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 2–4 týdny.

Kalkulace ceny:

 • Operace obvykle není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za celkovou nebo místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.
 • Výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze v případě poúrazové tetováže.
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.