menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Menu

Anesteziologie

Vážení klienti,


naše oddělení zajišťuje veškerý anesteziologický servis u operačních, diagnostických a bolestivých léčebných výkonů pro všechna oddělení nemocnice. Počet anestezií se pohybuje okolo 5 000 ročně. Anesteziologická péče je poskytována všem věkovým skupinám pacientů včetně dětí. Před operací či výkonem vyžadujícím anestezii seznámíme nemocného s plánem přípravy před anestezií i s anestezií samotnou. Pacient dále vyplní anesteziologický dotazník a podepíše informovaný souhlas. Operační sály jsou vybaveny špičkovými přístroji, s jejichž pomocí jsou naši lékaři schopni provádět kromě běžných operačních výkonů i náročné operace. K bezpečnému zotavení pacienta po anestezii slouží dospávací jednotka a intenzivní péče, kde se každému pacientovi pečlivě věnuje kvalifikovaný a vlídný personál. Obě oddělení jsou - stejně jako operační sály - vybavena moderním monitorovacím zařízením pro kontinuální sledování životních funkcí pacienta. Tlumení bolesti po výkonu či případnou pooperační nevolnost řešíme pomocí účinných léků. Běžně provádíme i operace v anestezii bez následné hospitalizace, dnes známé pod pojmem „jednodenní chirurgie“. Po anestezii stráví pacient přibližně 2–3 hodiny na dospávací jednotce. Pokud se potom cítí dobře a je z lékařského hlediska bez komplikací, může být propuštěn do domácí péče. Tyto pacienty propouštíme pouze v doprovodu další dospělé osoby.

MUDr. David Cichý

primář

 

FAQ - často kladené otázky

 Mám řadu interních chorob, budete mne operovat?
 Jaká potřebuji předoperační vyšetření?

Formulář s obsahem požadovaných předoperačních vyšetření dostanete v naší ambulanci  v době, kdy se rozhodne o vašem výkonu. Tato vyšetření pak provede váš praktický lékař nebo internista podle typu případných přidružených chorob. Platnost výsledků je většinou 1 měsíc, u dětí 2 týdny.

 Jaká budu mít omezení po ambulantní anestezii?

Naši pacienti odcházejí do domácí péče v doprovodu dospělé osoby. Její přítomnost doporučujeme nejméně na dalších 24 hodin. V této době také neřiďte motorové vozidlo, nepijte alkoholické nápoje, neprovádějte činnost vyžadující koordinaci (péče o dítě, práce se stroji, s nožem, vaření apod.), dále nečiňte žádná důležitá rozhodnutí, nepodepisujte právní dokumenty. Asi týden po výkonu můžete pociťovat mírné bolesti hlavy, bolesti v krku, emoční labilitu, krátkodobou závrať po změně polohy, můžete také hůře snášet alkohol.

 Mám mít z anestezie obavy?

Určité obavy a strach před jakýmkoliv operačním výkonem či vyšetřením jsou u pacientů běžné a naprosto přirozené. Pacient buď podstupuje zákrok v anestezii poprvé, takže v podstatě dělá pro něj „krok do neznáma“, nebo již má jisté zkušenosti z předchozích anestezií. Za posledních dvacet let se v tomto oboru medicíny udělal obrovský pokrok. Na našem oddělení pracují erudovaní specialisté - anesteziologové. Po celou dobu anestezie pacienta velice podrobně sleduje kromě anesteziologa další kvalifikovaný personál a špičková monitorovací technika. Vynakládáme maximální úsilí s cílem bezpečnosti a komfortu nemocného.

 Budu trpět po probuzení z anestezie nevolností?

Obavy z nevolnosti po anestezii jsou u pacientů časté. Bohužel faktorů, které se na případných nevolnostech po probuzení podílí, je více. Velkou roli v tom hraje také typ a délka operačního výkonu, dále také pohlaví nebo věk nemocného. Díky moderním lékům tyto problémy umíme minimalizovat a řešit. Je třeba zmínit, že ev. nevolnosti nepostihnou každého.

 V celkové anestezii se provádí i některé ambulantní zákroky. Za jak dlouho pak může pacient odejít domů?

Dnešní trend je, aby nemocní pobývali v nemocnici co nejkratší dobu. Po kratších a nenáročných ambulantně prováděných výkonech může jít pacient přibližně za dvě hodiny po anestezii s doprovodem domů, pokud se cítí dobře a je z lékařského hlediska bez komplikací.

 Někteří pacienti se domnívají, že za lepší anestetika si musí zaplatit navíc.

Většina výkonů, které provádíme, má zdravotní indikaci, a u nich je anestezie hrazena pojišťovnou. Pojem „lepší anestetika“ bych úplně vyloučil, neboť používáme výhradně moderní anestetika, která jsou bezpečná, maximálně šetrná k lidskému organismu a mají minimum nežádoucích účinků. V našem zařízení si pacient platí pouze anestezii v rámci výkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, a to se týká např. zákroků na vlastní žádost z estetických důvodů.

ameba-cv
Anesteziologie
nahrávám...