cs fr

Centrum prenatální diagnostiky

MUDr. Václav ŠILHAN

vedoucí lékař

Každá  doba s sebou přináší nové  výzvy. Evropská populace se již několik desetiletí  potýká s  prudkým poklesem plodnosti, jehož důsledkem je stárnutí populace. Tato nová nešťastná situace  se projevuje v prenatální péči menším počtem těhotných a jejich vyšším věkem, který  je  jednou z příčin  vyšší frekvence vrozených vývojových vad u plodů.  Naštěstí vědecký pokrok a  lidská touha po poznání  nám dávají nové,  dosud netušené možnosti nejen v oblasti diagnostiky, ale i i léčby vrozených vývojových vad u plodů. Nikdy v historii medicíny nebyly vědecké poznatky uváděny do klinické praxe takovou rychlostí jako v současné době a v málokterém oboru lidské činnosti bylo dosaženo během posledních let takového pokroku jako v prenatální  diagnostice (screeningu  vrozených vývojových vad u plodů). To nám dává do budoucnosti určitou naději. Tým našich specialistů se snaží nabízet  těhotným ženám  tu nejlepší  péči, lidský přístup kombinovaný s nejmodernějšími technologiemi.