cs fr

BOTOX - injekce do stěny močového měchýře

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento postup obnáší?
Tento zákrok má za cíl snížit nadměrnou aktivitu močového měchýře pomocí injekcí botulotoxinu do stěny měchýře

Jaké jsou alternativy tohoto postupu?

 • medikamentózní léčba
 • trénink močového měchýře
 • fyzioterapie
 • zvětšení kapacity močového měchýře za pomoci části střeva
 • umělé vyústění do stomie

Co bych měl před tímto postupem očekávat?
Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vašim praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před zákrokem nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?
Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn v celkové narkóze (v průběhu zákroku budete uspáni).  Používá se teleskopický nástroj, který je zaváděn močovou trubicí. Postupně pod kontrolou zraku-kamery je aplikován lék specielní jehlou do předem určených míst (zpravidla 20-30) stěny močového měchýře (do svaloviny, nebo pod sliznici). Před koncem zákroku se do močového měchýře zavádí katétr – většinou na 1 den. Zákrok trvá většinou 30 - 45 minut.

Co se bude dít bezprostředně po tomto výkonu?
Po skončení tohoto zákroku se můžete cítit několik dnů nepohodlně, dostanete však léky tlumící bolest. Bezprostředně po zákroku budete mít zaveden katétr do močového měchýře.
Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si toto nebudete pamatovat.

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět), proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat 

Průměrná délka pobytu v nemocnici je 2-3 dny.

Jsou možné nějaké vedlejší účinky?
Většina léčebných / diagnostických postupů má potenciální vedlejší účinky.

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Krev v moči
 • Nepohodlí při močení nebo infekce v v moči
 • Problémy při vyprazdňování močového měchýře, potřeba použití katetrizace

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Úplná neschopnost vyprázdnění moči (zadržování moči), která si vyžaduje zavedení katétru

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Celková slabost v důsledku účinku toxinu na tělesné svalstvo, která si vyžaduje hospitalizaci

Infekce z nemocnice

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoko rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po vícerých hospitalizacích.

Co bych měl/a po návratu domů očekávat?

Při propuštěním z nemocnice byste měli:

 • dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, na kole, domácí práce
 • obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • zeptat se na datum následující kontroly a na místo, kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace,  o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů.

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.
V moči budete mít pravděpodobně krev a při močení budete pravděpodobně pociťovat mírné nepohodlí.
V případě, že se objevízvýšená teplota, měli byste kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, protože váš stav si může vyžadovat léčbu antibiotiky. Stejně tak, pokud se nedokážete vymočit, měli byste okamžitě kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo urologa.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?
Problémy při vyprazdňování močového měchýře; pokud se to stane, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře / urologa.Původní příznaky se mohou po určité době (většinou 6-9 měsíců) vrátit, což si bude vyžadovat opětovnou léčbu.

Je potřebné něco zdůraznit?
Ne

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument.Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, bude nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který se uloží v nemocnici.Pokud chcete, dostanete kopii tohoto informovaného souhlasu.