cs fr

Novinky

Setkání s veřejností ve Francii

Zástupci CAR HK a Pardubice prezentovali možnosti léčby na naší klinice.

O víkendu 25.-26.11.2017 se ve Francii setkali zástupci našich center asistované reprodukce (dále CAR) Hradec Králové a Pardubice s tamní veřejností zajímající se o léčbu neplodnosti. Na setkání jsme byli pozváni agenturou ,,Les Cigognes de l’Espoir“, která celou událost pořádala a jejíž jsou naše centra dlouholetým partnerem.

Konkrétně pak v sobotu v Paříži a v neděli v Lyonu koordinátorky společně se zdravotními sestrami prezentovaly možnosti léčby v našich CAR a ochotně odpovídaly na dotazy příchozích neplodných párů.

Francouzská legislativa a zdravotnictví doposud jen málo podporuje léčbu neplodnosti, proto lidé často vyhledávají pomoc asistované reprodukce v zahraničí - ve státech s liberálnější legislativou a rozvinutějšími metodami léčby, k nimž patří i Česká republika.

Služby CAR HK a Pardubice jsou již několik let hojně vyhledávány francouzskou klientelou. Jsme rádi, že podobná událost jako ta právě proběhlá ve Francii pomáhá k navázání nových kontaktů a k naději mnoha neplodných párů na vysvěného potomka.


Setkání s veřejností ve Francii